நஞ்சுண்டு நலியோம்

நஞ்சுண்டு நலியோம் வைத்தியர். கதிரேசபிள்ளை  தர்ஸனன் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி, கிளிநொச்சி. (29ம் அணி) . இயற்கையோடிணைந்து வாழ்ந்து      இளமையைப் பேணி,  மண்ணில் வியத்தகு விளை பொருட்கள்    விதவித மாகச் செய்து பயத்தினைப் போக்கிப் பஞ்சம்    பட்டினி...