Tagged: No PMC

No PMC – இலவச கல்வியை காப்போம்

களனி மருத்துவ பீடத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட விழிப்புணர்வு காணொளி யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.