Past Committees

The list has been compiled from the information available at the marshal office of University of Jaffna. Please do not hesitate to notify us regarding any corrections to be done.

Year

Past Medical Students’ Union

President
Vice President
Secretary
Junior Treasurer
Editor
1979/1980 K.Ketheeswaran K.Sakthibalan. B.M.Mahboob P.Ganeshan S.Anandasivam
1980/1981 J.E.R.Lena. P.Kulathungasomasan K.Sivasuthan. K.S.Thiyagarajah Miss.N.J.R.Philipupillai
1981/1982 V.Vignakumar R.Sivashankar M.Sathialingam Miss.P.Gowri S.T.Thambar
1982/1983 K.Vigneswaran K.Ranjababu K.Senthilkumaran Miss.S.Swaminathan  
1983/1984 N.Jenagan R.Kesavan S.Varathan Miss.N.Sivasambu  
1984/1985 M.Mathiyalakan R.Sivakumar S.T.Jeyaradan P.Subakeesan  
1985/1986 P.Thamilvanan        
1986/1987 M.Sridharan D.Sudharsan S.Pirabaharan Gadambanathan  
1987/1988 S. Lavan K.Rajaratnam      
1988/1989 G.J.Gunathilakan S.Sivathas Miss.S.Jeyanthi S.Joseph V.Y.Sabaratnam
1989/1990 R.Yokendran K.Loganathan K.Kiritharan Miss.N.Loshani Miss.G.Geethanjali
1990/1991 E.Pathmarajah N.Sasiharan K.thiyakesan S.Sukumaran M.J.Jeevathasan
1991/1992 G.Elankumarabahu P.Venukanthan P.Achchuthan Miss.P.Yanaki S.Piremini
1992/1993 G.Somasekaram        
1993/1994 T.Gowripala S.Kalaijalakan T.Nishanthan T.Thiyakini S.Kamshananthi
1994/1995 S.Sathakaran P.J.Jeyakumar V.Jeharuban Miss.Y.Rathikha Miss.S.Sijamala
1995/1996 T.Hatchinkan T.Kokulan S.Sivachchelvan Miss.J.Sijamala Miss.N.Yanaki
1996/1997 R.Surendrakumaran M.Joy Jesuthas S.Lokenthirarajah Miss.S.Nalajini Miss.P.Tharani
1997/1998 N.Rajeskannan N.Sukanthan P.Amal dinesh Miss.M.Yokarani M.Aravinthan
1998/1999 A.Pratheep P.Pratheepan P.Jayachakaran Miss.G.Pamini Miss.A.Pavany
2000/2001 S.Mathivaanan S.Sanchayan E.Srinath Miss.S.Piramila J.Pitathes
2001/2002 R.Vimalan G.Surendrakumar. J.Niruththan. Miss.E.Arthikka. Miss.A.Lojene
2002/2003 T.Gandeepan. P.Senthooran S.Raventhiran Miss.P.Yegamalini Miss.J.Jekapriyar
2003/2004 P.Sivamayuran M.Surenthiran K.Vigneswararasa Miss.M.Pitinthini V.Vijitharan
2004/2005 K.Thivyananth T.Balakumaran V.Jeyadinesh Miss.E.Jana K.Piratheepan
2005/2006 G.Hyrin Arc V.Suthakaran B.Sayanthan Miss.B.Prashanthi N.Thanansayan
2006/2007 E.R.Kishok V.Aravinthan S.Sopan Miss.S.Neeraja Miss.T.Vithussiga
2007/2008 S.Mohanakumar A.Thileepkumar T.Nilojan Miss.P.Shalini K.Niruththan
2008/2009 P.Sathees T.Jeyatharsan K.Niruththan Miss.P.Shalini V.Sarankan
2009/2010 S.Abalaayan S.Janakan Y.Muralitharan R.M.M.theepan Miss.A.A.jasintha
2010/2011 S.Janakan A.Joy Danisious V.Koculen. Miss.Y.Abhiramie Miss.S.Thanikai
2011/2012 A.Joy Danisious B.Paul Bright V.Sinthujan. Miss.S.Thuvaraga A.Annieston.
2012/2013 B.Paul Bright N.Kiriyukan M.Sivatheepanraj Miss.R.Sahithya S.Ajmal Imthiyas
2013/2014 N.Kiriyukan P.Abiharan  Y.Jayanth  Miss.Thaarani  Y.Jana
2014/2015 S.Gobinaath  A.Alex P.Abiharan  Miss.B.Aranee  K.Ravithaas
2015/2016 Mr.A.Alex  Mr.G. Vaikunthan Mr.K.Ravithaas  Mr.S.Shiyananth  Mr.J.A.Vasanthan